خط مشی کیفیت

شرکت فنی مهندسی بهار دانش و اندیشه پارسه پیشرو در توسعه توانمندی کارکنان ، با هدف ارائه خدمات مشاوره ای ، فنی مهندسی و آموزشی در صنایع کشور با همکاری صنایع و سازمانهای صاحب نام و رعایت استانداردهای بین المللی تاسیس گردیده است . این شرکت با درک وابستگی حیاتی به مشتریان ، سعی دارد که با ارزش آفرینی با توجه به نیازهای حال و آینده ایشان ، همراه با رعایت اخلاق حرفه ای و با ارائه خدمات کاربردی ، نوین و متمایز افزایش خرسندی مشتریان را فراهم آورد .مدیریت شرکت بر این باور است که کیفیت امری است فراگیر و تمامی فعالیت ها، منابع و کارکنان در توسعه فعالیت و پاسخگویی به نیازهای مشتریان و بهبود خدمات ، نقش اساسی داشته و تحقق آن مستلزم سازمانی منسجم ، قوی ، پویا ، چابک و قابل انعطاف خواهد بود.این شرکت ، خود را متعهد به توسعه سرمایه های انسانی و گسترش فناوری های پیشرو دانسته و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، سیاست های زیر را تعیین نموده است :توانمند سازی سرمایه های انسانی از طریق ایجاد صلاحیت حرفه ای ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی و انتقال دانش تکنولوژی های روز دنیا به صنایع آینده پژوهی و پیش بینی محیط آینده در این راستا اینجانب با تکیه بر نظرات همکاران و استراتژی ها و اهداف و وظایف سازمان از یک سو و از سویی دیگر، انتظارات مشتریان، خط مشی واهداف کیفیت را به طورمنظم مورد بازنگری قرارداده و از کلیه کارکنان صدیق شرکت انتظار دارم نسبت به درک و همکاری در اجرای مفاد این بیانیه اهتمام ورزند .

شهرام حاجی حیدری
مدیر عامل

فهرست